Offerte

Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de Leveringsvoorwaarden (download als PDF) voor de Grafische Industrie, gedeponeerd op 13 januari 2011 onder nummer 8/2011 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.